Itinerary

„Itinerary“ je aplikaciju koja služi za slanje rezervacije/karte klijentima.

„Itenerary“ je besplatan, jednostavan za upotrebu, sadrži obrasce na više jezika (templates), a mogu ga preuzeti svi korisnici Travelport Galileo GDS-a putem ovog linka.

Korisnik može kreirati sopstveno zaglavlje i podnožje stranice (header/footer banner, HTML/CSS), izabrati formu datuma i na jednostavan način podesiti opcije za slanje imejlom (Gmail, Outlook, i sl.). 

„Itinerary“ ima mogućnost slanja karte u telo elektronske pošte kao i preuzimanje PDF fajla, a takođe ostavlja mogućnost i Vašim klijentima da dodaju putovanje u svoj kalendar.

Dodatnu funkcionalnost predstavlja opcija u kojoj „Itinerery“ kroz kartu dostavlja i link avio kompanije uz detalje o politici prtljaga za odabrani let kao i mogućnost uključivanja RI elemenata.

Aplikacija se pokreće unošenjem komande #ITIN ili klikom na ikonu „Itinerary“ u okviru Travelport Smartpoint platforme.

 

 

Travelport

Želite da saznate više o kompaniji Travelport? Kompletne informacije o kompaniji možete da pronađete na sledećem linku:

Travelpot Press Releases

Go to top