Viewpoint MAPS

Komplet mapa u Viewpoint-u sadrži mape više od 1600 gradova, ukljućujući i mape aerodroma sa mogućnošću označavanja i hotela i atraktivnih mesta. Izabrana mapa s označenim položajem traženog mesta (hotela, zanimljivog mesta) može biti putniku odštampana ili poslata faksom. Prednost mapa u Viewpoint-u je što doprinose saznanju o nepoznatim mestima.

 

Viewpoint MAPS

Viewpoint Maps povećava korisničku uslugu nudeći prednosti lokalnog poznavanja kod nepoznatih destinacija.

 

Pruža detaljne mape preko 1600 lokaliteta širom sveta, ukljucujući  najprodavanija i najinteresantnija mesta kao sto su čuveni orijentiri i hoteli. Dodatno, mesta od specifičnog interesa, kao što su korporativne lokacije, mogu biti uneta u mapu, da bi vašem klijentu omogućilo bolje snalaženje.

Travelport

Želite da saznate više o kompaniji Travelport? Kompletne informacije o kompaniji možete da pronađete na sledećem linku:

Travelpot press kit

Go to top