Galileo Fee Manager

Glavni cilj Galileo Fee Manager-a je računanje service fee iznosa i provizije na osnovu podešavanja željenih kriterijuma. Iznosi se automatski unose u rezervaciju.

 

Galileo Fee Manager

Glavni cilj Galileo Fee Manager-a je računanje service fee iznosa i provizije na osnovu podešavanja željenih kriterijuma. Iznosi se automatski unose u rezervaciju. 

Uz pomoć ovog proizvoda, koji se nalazi u okviru rezervacionog programa Viewpoint, turističke agencije imaju mogućnost podešavanja pravila izračunavanja za sve klijente (agency service fee) ili izradu profila za individualne klijente (corporate service fee).                  

Galileo Fee Manager obrađuje sve podatke u otvorenoj rezervaciji i računa iznos service fee. Konačan iznos ovih nadoknada se automatski dodaje u rezervaciju kao "Remarks and Service Information (Viewpoint) ili u formatu NP. Ili DI. (Focalpoint). 

Prednosti korišćenja GFM:

  • Velika ušteda vremena u poređenju s ručnim preračunavanjem
  • Funkcija izrade biblioteke podataka s pravilima za računanje service fee (olakšava buduće izrade pravila računanja) 
  • Service fee je u rezervaciji ubačen pod sledećim stavkama: naziv, iznos bez PDV-a, ukupan iznos s PDV-om, valuta
  • Postavljanje pravila za izračunavanje service fee prema konkretnom zahtevu agencije. 

 

Hteli biste da koristite GFM? Više informacija možete da dobijete slanjem e-mail-a na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Travelport

Želite da saznate više o kompaniji Travelport? Kompletne informacije o kompaniji možete da pronađete na sledećem linku:

Travelpot press kit

Go to top