Cee Repricer

Cee Repricer je jedinstvena alatka namenjena isključivo korisnicama Travelport GDS. Cee Repricer pronalazi bolje tarife za već postojeće rezervacije, što znači dodatni prihod za agenciju.

On sa sigurnošću i kontinuirano proverava cenu i preknjižava PNR, a najbolje od svega je što agent ne mora da brine o procesu rada. Agent sam određuje u kojoj rezervaciji želi da Cee Repricer traga za nižom tarifom. U postavljenoj rezervaciji on vrši pretragu za nižim tarifama, radi „reprice“ postojećih PNR-a nekoliko puta dnevno i postavlja ih na određeni Q.

Agent odlučuje da li će tarifa u rezervaciji biti automatski promenjena ili samo želi da dobije informaciju o povoljnijoj tarifi. Takođe agent određuje minimalnu razliku u ceni od koje će aplikacija vršiti snižavanje cena. Cee Repricer šalje izveštaje sa statističkim podacima o radu aplikacije.

Travelport

Želite da saznate više o kompaniji Travelport? Kompletne informacije o kompaniji možete da pronađete na sledećem linku:

Travelpot Press Releases

Go to top