ZAMENA EMD-S ZA ELEKTRONSKU KARTU

Korisnici Travelport Galileo-a u zemljama BSP-a imaju mogućnost zamene samostalnog EMD (S) kreditnog vaučera koji je izdat od strane avio kompanija ili je agent izdao u drugom GDS-u, za novu kartu.

Pilot prevoznici za ovu funkcionalnost su BA (British Airways, Air France i KLM (AF / KL) i MK (Air Mauritius) koji su izdali EMD vaučer.

Funkcionalnost

  • Nova E-karta izdata kao rezultat zamene biće uključena u izveštaj TINS-a.
  • Avio-kompanija mora da omogući pregled EMD vaučera izdatog od strane avio-kompanije.

Novi identifikator „D“ u unosu TKPFEX (zamena) omogućiće  agentu da izvrši zamenu EMD-S za karatu. 

>TKPFEXD<cccnnnnnnnnnn>

 OBJAŠNJENJE:

TKP     Ticketing Action Code

FEX     Exchange Identifier

D         Additional identifier to indicate EMD to ET Exchange

<cccnnnnnnnnnn>     Airline issued EMD number – 13 digits

Da biste proverili da li je aviokompanija izdala EMD:

  1. Unesite EMDD praćen EMD brojem.
  2. Postavite kursor iza tačke pored EMD DETAIL DISPLAY i pritisnite Enter.

NAČIN ZAMENE

- Zamena EMD-a bez doplate

Primer 1 - EMD-S je iste vrednosti kao i nova karta

 

 Pozovite PNR i prikažite sačuvanu tarifu (*FF)

Prikažite EMD dokument koji je predstavljen za zamenu:

Pristupite zameni:

Odgovor sistema:

Prikaz zamenjene karte:

Prikaz zamenjenog EMD-a:

- ZAMENA SA DODATNOM RAZLIKOM (ADC)

EMD-S dokument koji se menja  validiraće se za status i vrednost. EMD će se prvo primeniti na zbir svih taxi koje se plaćaju, a preostala vrednost na osnovnu cenu. Ako putovanje uključuje putovanje u SAD i ako se primenjuje ZP i / ili XF taxa, iznos EMD vaučera prvo će se primeniti na ZP i XF taxe i uvek će ih tretirati kao plaćene. Taxe koje su izuzete (Exempt Taxes) u novoj tarifi uvek će se smatrati (novim) taxama za ET. Sve EXEMPT taxe biće nove, čak i ako su ZP ili XF.

 

Primer 2 - Vrednost EMD-S je veća od zbira taxi koje se plaćaju, ali manja od ukupne cene karte

Pozovite PNR

Prikaz sačuvane tarife

Komanda za zamenu :

Odgovor sistema:

 

Vaš Travelport

Travelport

Želite da saznate više o kompaniji Travelport? Kompletne informacije o kompaniji možete da pronađete na sledećem linku:

Travelpot Press Releases

Go to top