Resend CTC SSR kodovi

Drage kolege,

 

U skladu sa IATA rezolucijom  o dodatnim kontaktima u rezervaciji, Galileo uvodi tri nova SSR koda.

Uvedeni su u cilju podrške obaveštavanjima putnika od strane avio kompanija. Kompanije i IATA će koristiti ove kontakte u slučajevima kao što su: kašnjenja letova, otkazani letovi itd.

Ako  ovi kontakti postoje u rezervaciji, kompanije će automatski obavestiti putnike o promenama.

 

Ukoliko putnik želi, mogu biti ubačena i oba vrste kontakata.

 

Za sada nisu sve kompanije u mogućnosti da automatski šalju ova obaveštenja. U zavisnosti od  kompanija , obaveštenja će biti poslata na različite načine:

 

CTCE – obaveštenje putem e-maila

CTCM- slanje SMS-a

 

1. SSR CTCM –  kontakt za mobilni telefon

        SI.P1/SSRCTCMYYHK1/602602602

        SI.P1/SSRCTCMYYHK1/602602602/DE

 

        P1- putnik na koga se odnosi tel. broj

        YY- oznaka kompanije

        DE- izbor jezika (nije obavezno)(ISO kod zemlje)

 

        Pored oznake kompanije, mora biti ubačena i HK1 oznaka.

 

2. SSR CTCE – e-mail kontakt

 

        SI.P1/SSRCTCEYYHK1/email//adresa.rs

        SI.P1/SSRCTCEYYHK1/email//adresa.rs/SR

 

        P1- putnik na koga se odnosi adresa

       YY- oznaka kompanije

       DE- izbor jezika (nije obavezno)(ISO kod zemlje)

 

       @ se u Desktopu unosi kao dve kose crte

 

3. SSR CTCR – putnik je odbio da da kontakt informacije

 

        SI.P1/SSRCTCRYYHK1/PASSENGER REFUSED TO PROVIDE INFORMATION

 

Vaš Travelport Adriatic TEAM

Travelport

Želite da saznate više o kompaniji Travelport? Kompletne informacije o kompaniji možete da pronađete na sledećem linku:

Travelpot Press Releases

Go to top